Pro koho se Leonberger hodí

08.02.2023

Leonberger je impozantní pes jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé, pes pro ty, kteří mají podmínky, prostor, čas a i určité finanční zázemí, které jim umožňuje chovat takto velkého psa. A pro koho se hodí? Leon je klidný, přátelský, snadno ovladatelný, pozorný, výborný hlídač majetku a prostoru, který je mu svěřen. V případě nutnosti, i když od přírody není agresivní, mu však nechybí zdravé sebevědomí a dokáže v nouzi i výrazně zasáhnout. I když se nemusí cvičit, výchova v základní poslušnosti je samozřejmě nutná. Výchova musí být vedena v klidu, mírně, pomaleji, bez násilí a hrubosti, ale důsledně. Ten, kdo se pro něj rozhodne, by si měl být vědom nároků, které držení a popřípadě chov velkého až obřího plemene přináší. Žádný nevychovaný a nezvládnutelný pes není dobrou vizitkou svého majitele, ale neposlušný leonberger, to může být skoro katastrofa. Vždyť u tohoto psa se setkáváme s výškou od 65 - 80 cm a někdy i více a s odpovídající váhou 50 - 75 kg!!!

Vhodný je pro něj větší prostor, zahrada, časté procházky, nezanedbatelným výdajem je také vyšší spotřeba kvalitního krmiva i vitamínových a minerálních přípravků pro správný vývoj jeho silné a rychle se vyvíjející kostry. Leonberger je povahově ideální rodinný pes, hravý, milý, neštěkavý, přizpůsobivý, jehož skvělé povahové vlastnosti se mohou zcela rozvinout právě v úzkém kontaktu s rodinou, dětmi. Je chápavý a inteligentní, naučené nezapomíná. Nehodí se absolutně pro trvalé držení v malém omezeném prostoru, kotci, ale ani pro osamělý život psa - hlídače různých továren, skladů či parkovišť. Ani tvrdý služební výcvik není jeho doménou, ale spokojen s ním bude majitel jako se psem pracovním, záchranářem, lavinářem, stopařem, neboť k lidem se chová v běžném styku zcela přátelsky.

V dospělosti je i dobrým partnerem pro sportovce, velmi rád plave, jsou výborní canisterapeuti. Bohatá srst se nijak zvlášť neupravuje, udržuje se běžným pročesáváním. Vyskytuje se v mnoha odstínech od lví žluti, přes zlatou, mahagonovou až po mírně pročernalou, tzv. uhlování, černá však nesmí být nikdy určující barvou psa. Osrstění je dlouhé, bohaté, s výraznou podsadou, která umožňuje i celoroční držení psa venku v odpovídajícím příbytku. Srst tvoří, zvláště u samců, bohatou hřívu, na nohou dlouhé praporce.

Ten, kdo chce mít nevšedního, nádherného, velkého psího přítele, hlídače a společníka, může si bez obav vybrat třeba právě leonbergera. Za starost a péči se majiteli dostane opravdu "lvího" podílu lásky, věrnosti a oddanosti.

Pro první dva leonbergry (feny) se stala naše republika domovem v roce 1979, a to importem dvou jedinců z bývalého východního Německa. Dnes se počet leonů v ČR pohybuje kolem 2000 jedinců. Další jedinci byli dovezeni v rozmezí let 1980-83. První odchov v ČSSR se uskutečnil až 12.9.84. Původně se tedy chovná základna leonbergerů opírala téměř v plné šíři o dovoz zvířat z bývalé NDR, jen několik jedinců pocházelo z SRN a Francie, proto jsme se zpočátku dlouhou dobu potýkali s problémy úzké příbuzenské plemenitby. Později se situace zlepšila, podařilo se dovézt další nepříbuzné plemeníky z SRN, Benjiho v. Hirschhalde a Alfa v. Avalon, z nichž zvláště druhý jmenovaný díky svým kladům výrazně ovlivnil náš chov a dal celou řadu úspěšných potomků, dnes již šampionů i interšampionů. Nová krev se k nám dostala a dostává samozřejmě i možností zahraničního krytí našich fen.

V registru chovných jedinců již existuje řada chovných psů a fen, i když se samozřejmě aktivně v chovu všichni neuplatňují. Klub má vlastní chovatelské i bonitační řády, které vycházejí z řádů FCI. Chov v klubu se dá definovat jako rámcově řízený, což znamená, že rodičovské páry jsou sestavovány buďto chovatelem, za splnění určitých podmínek nebo na žádost chovatele jsou sestavovány přímo hlavním poradcem chovu. Při sestavování návrhu na chovné páry se musí vždy brát zřetel na bonitačního kódu, to jest exteriérových a povahových kritérií. Každý vrh je poradcem či pomocným poradcem kontrolován, vady či nedostatky jsou zaznamenány, pokud se jedná o vady standardem nepřípustné, je štěně označeno jako nechovné. Štěňata mohou být prodána novým majitelům v minimálním věku 50 dnů a min. váze 7 kg. Na vrh jsou vypsány přihlášky, na jejichž základě je poradcem zajištěno vydání průkazů původu. V ČR tedy neexistuje možnost chovu a vydání rodokmenů bez členství v chovat. klubu. Klub je garantem průkazů původu a čistokrevnosti chovu.


Zdroj: Tvůrce. Populace Leonbergerů v ČR. In: leonberger.cz / Klub chovatelů psů leonberger ČR [online]. ©2023. [cit. 2023-03-07]. Dostupné z: https://www.leonberger.cz/